Các đối tác

Kiến trúc sư Hubert Nienhoff
Kiến trúc sư Nikolaus Goetze
Kiến trúc sư Stephan Schütz
Dipl. Arch. ETH Wu Wei