Đức Quốc, Hamburg 

Phi cảng Hamburg, Airport Plaza

arrowImagesarrow

Đấu thầu 1986 - Hạng nhất
Bản thảo Meinhard von Gerkan và Karsten Bauer
Cộng sự viên Ahmet Alkuru, Thomas Bieling, Renata Dipper, Rüdiger Franke, Sabine von Gerkan, Jürgen Hillmer, Klaus Hoyer, Berthold Kiel, Christian Kleine, Franz Merkel, Marion Mews, Christiane Pontow, Georg Ritschl, Thomas Rinne, Uwe Schümann, Christel Timm-Schwarz, Uwe Welp, Peter Autzen, Kerstin Bode, Karl-Heinz Follert, Tilman Fulda, Winfried Gust, Torsten Hinz, Eunice Jenye, Christian Kleiner, Hans-Hermann Krafft, Sabine Müller, Damir Perisic, Sabrina Pieper, Gisela Rhone-Venzke, Anette Seelemann, Gisbert von Stülpnagel, Wolf Tegge, Evgenia Werner
Hoạch định tĩnh lực của công trình ARGE Kockjoy - Schwarz + Dr. Weber
Trang bị kỹ thuật cho công trình Ridder-Meyn; Schmidt Reuter; Heermann-Sadowsky + Partner
Quản lý dự án Drees + Sommer
Chủ thi công Flughafen Hamburg GmbH
Thời gian xây dựng 1990–1993
Tổng thể tích công trình 430.103 m³

 

Các nhiếp ảnh gia:

Heiner Leiska

www.leiska.de

Michael Penner

 

Links:

Phi cảng Hamburg, nhà ga 1
Sân bay Hamburg, nhà ga 2

Công trình mới của nhà ga 1 và của Shopping Plaza là sự tiếp nối đường hướng cấu tạo của nhà ga 2 đã thực hiện, một tòa nhà rộng tràn đầy ánh sáng ban ngày tạo nên một không gian liên tục rộng lớn nằm bên dưới vòm mái cong giống hình một cánh máy bay. Tất cả các nhà ga gộp lại được tính cho một dung lượng hành khách chờ đợi vào khoảng 13,5 tirệu. Bãi đậu máy bay tạo nên “cột xương sống” phối hợp các nhà ga với nhau.