Quỹ gmp

Quỹ gmp có trụ sở tại Hamburg được thành lập năm 2007 bởi công ty kiến trúc von Gerkan, Marg và các thành viên nhằm khuyến khích và đào tạo sinh viên, cử nhân, nghiên cứu sinh trong lãnh vực kiến trúc, kiến trúc cảnh quan và bảo tồn phong cảnh trong và ngoài nước.

Mục tiêu chính của quỹ là thực hiện quyên góp tài chính cho Viện Văn hóa Kiến trúc (aac) tại Hamburg.

Ngoài việc đào tạo các sinh viên và cử nhân có năng lực tốt trong lĩnh vực kiến trúc, aac còn tổ chức các chương trình khoa học văn hóa đa dạng và công khai băng nhiều hình thức khác như thuyết trình, hội thảo hay hội nghị, v.v.., nhằm trình bày và thúc đẩy sự kết nối giữa kiến trúc với các lĩnh vực văn hóa, khoa học nhân văn một cách trực tiếp và sống động.

aac Academy for Architectural Culture