Triết lý

arrow leftTheo lý tưởng thiết kế của chúng tôi, nên đơn giản hóa mọi vật thể nhưng vẫn đảm bảo về mặt công năng và tính bền vững. Khiêm tốn trong tạo hình và thống nhất vật liệu là yếu tố căn bản để thực hiện ý tưởng thiết kế, bởi chúng tôi quan niệm rằng sự giản dị và rõ ràng là nhu cầu thiết yếu.arrow right

Chúng tôi muốn thiết kế một ngôi nhà và tạo nó thành vỏ bọc bền vững để phục vụ cho sự hiện hữu đa dạng của con người. Chúng tôi cố tránh các hiện tượng kiến trúc đương thời theo trường phái biểu hiện, làm theo ngẫu hứng nghệ thuật độc đoán mà không trú trọng đến công năng, cấu trúc và giá trị sử dụng, Chính các phương tiện truyền thông đã mạo xưng tính giản dị truyền thống này thành sự tối giản “hiện đại”. Những lôi cuốn quá lố của chủ nghĩa tối giản được thể hiện trong bản thiết kế thiếu mọi thông số và hình thức nghèo nàn trong các công trình, là điều xa lạ đối với chúng tôi. Chúng tôi cho rằng phải kết hợp sự giảm thiểu dựa trên tính hợp lý và lẽ đương nhiên, với công việc thiết kế và vị trí của công trình . Để tạo ra bố cục cho công trình và thiết kế nội thất, "kiến trúc trong đối thoại“ luôn giữ vững vaitrò chủ đạo trong triết lý của chúng tôi.

Triết lý Triết lý Triết lý Triết lý Triết lý Triết lý Triết lý Triết lý