Văn phòng

CHLB-Đức

Hamburg Trụ sở chính

Rainvilleterrasse

CHLB-Đức

Berlin

CHLB-Đức

Aachen

CHND-Trung Hoa

Bắc Kinh

CHND-Trung Hoa

Thượng Hải

CHND-Trung Hoa

Thẩm Quyến

Ba Tây

Rio de Janeiro

Việt Nam

Hà Nội

Qatar

Doha

Nga

Mát Cơ Va

Ấn Độ

New Delhi (Gurgaon)

Tây Ban Nha

Madrid