Văn phòng

CHLB-Đức

Aachen


Đối tác liên hợp:
Kiến trúc sư Christian Hoffmann

Địa chỉ:
Rennbahn 5–7
52062 Aachen
Điện thoại: +49.241.474 470
Fax: +49.241.474 479 9
aachen@gmp-architekten.de

google maps