Văn phòng

CHND-Trung Hoa

Bắc Kinh


Các đối tác:
Kiến trúc sư Stephan Schütz

Đối tác Trung Quốc:
Kiến trúc sư đại học kỹ thuật Wu Wei

Đối tác liên hợp:
Kiến trúc sư Stephan Rewolle      

Địa chỉ:
CYTS Plaza, No.1212
No. 5 Dongzhimen South Avenue
Dongcheng District
100007 Beijing


CHND-Trung Hoa
Điện thoại: +86.10.5815 6161
F: +86.10.5815 6365
beijing@gmp-architekten.de