Văn phòng

Nga

Mát Cơ Va

Đối tác:
Kiến trúc sư Hubert Nienhoff

Địa chỉ:

OOO gmp International
Shchipok str. 11/1
115054 Mát Cơ Va
Nga

CHLB-Đức
Điện thoại: +49.30 617 855
moscow@gmp-architekten.de