Văn phòng

CHND-Trung Hoa

Thượng Hải 


Các đối tác:
Kiến trúc sư Nikolaus Goetze

Đối tác Trung Quốc:
Kiến trúc sư đại học kỹ thuật Wu Wei

Đối tác liên hợp:
Kiến trúc sư Magdalene Weiss

Địa chỉ:
Qing Ke Mansion, 10th Floor
No. 138 Fen Yang Road
Xu Hui District
200031 Shanghai


CHND-Trung Hoa
Điện thoại: +86.21.5465 5151
Fax: +86.21.5465 5131
shanghai@gmp-architekten.de